Opningstider

Redusert opningstid i forbindelse med skade; desse dagane går som planlagt:

Torsdag 23.1 kl 12-15

Mandag 27.1 kl 16-19

Tysdag 28.1. kl 12-15

Det blir lagt ut nye tider for kommande veker etterkvart.

Ta kontakt som vanlig ved spørsmål eller vansker med å nå opningstidene.